x
Therapy>OM® TRENER TERAPEUTA

OM® WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

Zarejestruj się

OM TT®  Warsztaty Terapeutyczne KRĘGOSŁUP

Dla kogo:

OM TT warsztaty kręgosłup jest częścią cyklu szkoleniowego OM Trener Terapeuta. Udział w nich jest niezbędny do przystąpienia do egzaminu i uzyskania Dyplomu OM Trener Terapeuta. Z sesji tej  mogą korzystać również instruktorzy, trenerzy i terapeuci, którzy nie mają na celu zdobycia dyplomu, a poszukują inspiracji i możliwości rozwoju w kierunku prowadzenia zajęć i treningów o charakterze prozdrowotnym i terapeutycznym.

Tematyka i cele:

OM TT praktyka to jednodniowe praktyczne szkolenie, stanowiące uzupełnienie i rozwinięcie szkoleń OM Trener Terapeuta, którego celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności do zastosowania postępowania terapeutycznego w zajęciach grupowych i na treningach personalnych. To ugruntowanie wiedzy w praktycznym ujęciu, skarbnica dobrze wybranych i zastosowanych w konkretnym celu i przypadku ćwiczeń i modyfikacji, planowanie sesji terapeutycznych i realizacja.

Cała sesja składa się z dwóch bloków:

1. blok - sesja praktyczna w 3 tematach:

1. "Senior" – lekcja uwzględniająca elementy treningu równowagi, koordynacji ruchowej, wzmacniania pod kątem profilaktyki osteoporozy, korekcji postawy oraz samoobsługi osób starszych

2. "kręgosłup" - trening skierowany na poprawę ruchomości kręgosłupa, reedukację prawidłowego ułożenia miednicy i kręgosłupa, korekcję najczęstszych wad postawy

3. "Core Training" – praca z mięśniami dna miednicy i oddechem, budowanie głębokiej stabilizacji kręgosłupa

2. blok - sesja warsztatowa dotycząca postępowania terapeutycznego w konkretnych przypadkach, problemach, dysfunkcjach w obrębie kręgosłupa obejmujący warsztaty, pracę własną uczestników, dyskusje i indywidualne wskazówki.

Cena: 320 pln

Czas trwania: 1 dzień

Osoba prowadząca: Małgorzata Hiszpańska, Patrycja Pałasz

Zakończenie: Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Dyplom OM Trener Terapeuta o specjalności Kręgosłup lub o specjalności Kręgosłup, Senior, Dno miednicy i wpis na listę Dyplomowanych Trenerów po ukończeniu i zaliczeniu wymaganych sesji.

 

 

 

Terminy szkoleń

Termin Miasto Klub Opcje
2018-05-19 - 2018-05-19 Szczecin Open Mind Pilates Studio & School Aneta Figurska
2019-04-06 - 2019-04-06 Szczecin Open Mind Pilates Studio & School Aneta Figurska