x

OM® PILATES POWIĘZI

Tematyka:

Do tej pory sportowe treningi oparte były na treningu mięśniowym, wytrzymałościowym i na koordynacji neuro-mięśniowej. Obecnie konieczny jest również specjalistyczny trening tkanki łącznej, gdyż najnowsze badania wykazują że najczęstsze urazy sportowe pojawiają się wokół tkanki łącznej, która jest częścią tzw. sieci powięzi czyli sieci, w którą wchodzi  tkanka łączna, mięśnie, układ nerwowy, krwionośny, limfatyczny.  Urazy włókien mięśniowych i złamania pojawiają się dużo rzadziej. Sieć tkanki łącznej jest naszym największym organem, który codziennie aktywujemy zarówno do stabilizacji jak i do ruchu stąd wymaga większego jak dotąd zainteresowania ze strony trenerów i terapeutów w tym nauczycieli metody Pilates.

           Zajęcia praktyczne obejmują:

  • Głębszą praktykę ćwiczeń Pilates, skupiających się na całych liniach powięzi oraz ich modyfikacji dla specyficznych potrzeb i celów.
  • Trening tkanki łącznej.
  • Połączenie meridianów tkanki łącznej z zasadami ruchu w Pilates.
  • Sekwencje w staniu; chodzenie, bieganie, wspinanie się, kopanie, kinestetyczna świadomość.
  • Sekwencje oddechowe; rola oddechu w harmonii mięśniowej, samooczyszczanie z toksyn, świadomość napięć, rozgrzanie ciała, oraz przygotowanie do bardziej zaawansowanych ćwiczeń.
  • Sekwencja rozluźnienia:  aktywne, dynamiczne rozciąganie, progresywne i pasywne rozluźnie, oraz automomasaż. Techniki rozciągania i rozluźniania będą pokrótce wytłumaczone, ale główny akcent skierowany będzie na zrozumienie roli rozluźnienia w treningu siły  klienta.
  • Sekwencja progresji; to ćwiczenia zaawansowane, które mogą być zmodyfikowane w zależności od potrzeb klienta.


Cena: 350 zł/brutto

Czas trwania: 1 dzień

Osoba prowadząca: Bogna Janik-Forbes