x

OM® WUNDA CHAIR

Zarejestruj się

Zakres tematyczny:

W programie specyfika pracy na WUNDA CHAIR. Co odróżnia ten sprzęt od innych w studio oraz od ćwiczeń matwork? Systematyka ćwiczeń-poziomy zaawansowania.  Wskazania do ćwiczeń, przeciwwskazania,  korzyści. Szczegółowa analiza mięśniowa, technika, cueing, wizualizacja, modyfikacje.  Budowa lekcji, planowanie  sesji indywidulanej i grupowej.  Warsztaty, teoria i praktyka.

Wymagania:

Matwork 1 – basic  , Matwork Intermediate ,  znajomość anatomii i fizjologii (dokument potwierdzający ukończenie: fizjoterapia lub AWF lub instruktor rekreacji lub szkolenie OMST, minimum pół roku pracy jako instruktor pilates matwork).

CZAS TRWANIA:

16 godzin (2 dni)

Cena: 1280 zł

Zakończenie:  Certyfikat uczestnictwa 

Osoba Prowadząca: Aneta Figurska

DYPLOM OM® PILATES STUDIO INSTRUKTOR

po ukończeniu wszystkich szkoleń studio: Reformer, Cadillac, Wunda Chair, Ladder Barrel, Spine Corrector oraz zdaniu pozytywnie egzaminu.

Praktyki:

Przed przystąpieniem do egzaminu konieczne jest odbycie praktyk w OM Pilates Studio.

Całodniowa praktyka dla absolwentów szkoleń na maszynach  (patrz rejestracja studio praktyka).

Praktyki są też dostępne w terminie uzgodnionym indywidualnie.  Stanowią one doskonałe uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych  zdobytych na szkoleniach i są koniecznym etapem w edukacji.

Praktyki obejmują: lekcje prywatne, grupowe, hospitacje oraz samodzielne prowadzenie fragmentów zajęć.

W sprawie ustalenia indywidulanych terminów oraz ich opłat proszę o kontakt  mailowy na adres:  anetafigurska@pilates-om.pl

Terminy szkoleń

Termin Miasto Klub Opcje
2018-09-08 - 2018-09-09 Szczecin Open Mind Pilates Studio & School Aneta Figurska