x

OM® REHA PILATES 2

Tematem przewodnim Reha 2 jest programowanie i zastosowanie ćwiczeń Pilates zarówno w praktyce indywidualnej jak i grupowej

Ta część szkolenia odnosi się do wykorzystania i zastosowania w praktyce, wiadomości z poprzedniego kursu.  Identyfikuje najważniejsze cele programowania i planowania ćwiczeń dla klienta i małej grupy. Wytycza dobór odpowiednich ćwiczeń do stabilizacji lędźwiowo – krzyżowej i całości aparatu ruchu. 

 

1  Zrozumienie celów oraz zasad w programowaniu i dobieraniu odpowiednich ćwiczeń

2  Zastosowanie zasad biomechanicznych do stabilizacji oddechu i ułożenia ciała.

3   Cele ćwiczeń, inicjacja mięśniowa oraz kolejność ruchu w celu maksymalizacji wyniku.

4  Rozwinięcie zdolności obserwacyjnych poprawnych i niepoprawnych wzorców. Zastosowanie w komunikacji z klientem języka werbalnego i wizualizacji, w celu zwiększenia efektywności ćwiczeń oraz dopasowania poprawnych strategii.

5  Studium przypadku.

 

6  Układanie lekcji grupowych.