x

OM® PILATES MAT II

Znajdziesz na kursie informacje jak bezpiecznie i efektywnie uczyć ćwiczeń na wszystkich poziomach zaawansowania z uwzględnieniem specyficznych ćwiczeń z zakresu rehabilitacji, oraz małego sprzętu. Na tym kursie skupimy się na szczegółach związanych z postawą i dysharmoniami mięśniowymi w odniesieniu do ćwiczeń wykonywanych metodą Pilatesa wraz z technikami korekcji. Kurs  polecamy instruktorom pracującycm na siłowniach, trenerom personalnym i terapeutom chcącym zapoznać się z techniką ćwiczeń Pilates, jak również instruktorom zajęć grupowych.

MAT II składa się z dwóch modułów:

Moduł 1 to Fundamental Pilates: online - e-Learning.

Moduł 2 to część praktyczna.

Zakres tematyczny Modułu I

Moduł 1 online: 

 • Powtórzenie anatomii i biomechaniki.
 • Kręgosłup i jego ruch (budowa i funkcje).
 • Budowa oraz funkcjonalność stawu biodrowego.
 • Miednica – mięśnie i zakres ruchów oraz stabilizacja.
 • Typy pobudzania mięśni i stabilizacja kręgosłupa.
 • Życie i działalność Josepha Pilatesa oraz ewolucja jego metody.
 • Obecne badania naukowe a Pilates (rola mięśni głębokich).
 • Obszar działania fitness a Pilates (inne formy: body balance, mental body,
 • body art., joga, GYROKINESIS).
 • Korzyści i cele uprawiania Metody Pilates.
 • Zasady Metody Pilates.
 • Istota Ruchu i cel ćwiczeń.
 • Nauka prawidłowej postawy ciała i pozycji ćwiczeń.
 • Analiza podstawowych ćwiczeń i ich modyfikacje.
 • Analiza ćwiczeń średniozaawansowanych
 • Ćwiczenia rozciągające.
 • Sposoby nauczania.
 • Budowa i planowanie treningu, zajęć I lekcji.
 • Zagadnienia z zakresu żywienia, diety i suplementacji
 • Zagadnienia prawne w pracy instruktora, ubezpieczenie OC, akt BHP.
 • Lekcje z klientem i małymi grupami
 • Egzamin wstępny online.

Moduł II – intensywny kurs praktyczny

 • Analiza podstawowych ćwiczeń Josepha Pilatesa na macie i ich modyfikacje w celu właściwej korekcji mięśniowo-stawowej.
 • Ćwiczenia Pilates z użyciem małego sprzętu (piłki małe i fitness, foam rollers, magic circle, taśmy, ciężarki, chi bolster.
 • Psychologia pracy z pacjentem.
 • Wywiad z klientem i jego oczekiwania.
 • Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia treningu.
 • Wady postawy i ocena funkcjonalna.
 • Analiza postawy oraz testy na zakres ruchu i dysharmonie mięśniowe.
 • Poznanie zasad pracy z klientem indywidualnym na różnych poziomach zaawansowania.
 • Układanie programów opartych na analizie przypadku z uwzględnieniem celów działania.
 • Monitorowanie postępów klienta.
 • Mechanizmy kompensacji – ich rozpoznawanie i niwelowanie.
 • Efektywna komunikacja i słowne instrukcje.
 • Skuteczna wizualizacja.
 • Proces pozyskiwania klienta, reklama i marketing.
 • Procedury odsyłania klientów do fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków i lekarzy.

Warunkiem uzyskania certyfikatu MAT II jest:

Zaliczenie egzaminów na e-learningu oraz studium przypadków. Informacje podane zostaną na kursie.

Czas trwania:

Moduł I e-learning- musi być ukończony przed przystąpieniem do Modułu II.

UWAGA! Kod dostępu do e-learning zostanie Państwu przesłany mailem po dokonaniu rejestracji i wpłacie zaliczki w wysokości 450zł. Otrzymanie kodu jest równoznaczne z otrzymaniem usługi szkoleniowej, w związku z tym nie ma możliwości zwrotu wpłaconej zaliczki.

Moduł II- 3-dniowy intensywny kurs (ćwiczenia na macie i sprzęcie)

Całość obejmuje 20 godzin e-learning, 24 godzin wykładów,

24 godzin kursu i 50 godzin praktyki. godzin studium przypadku 

Ocena funkcjonalna i praca z klientem pod nadzorem instruktora.

Cena: Mat II - 1490 zł

Osoba prowadząca: Bogna Janik Forbes