x

Team ICG Licencja B

Szkolenie Indoor Cycling Licencja B stanowi pogłębienie i poszerzenie zdobytej już wiedzy podstawowej dotyczącej Indoor Cyclingu. Podczas tego szkolenia szczególny nacisk kładzie się na zróżnicowanie stopni zaawansowania zajęć oraz motywowanie uczestników.

Szkolenie Licencja B składa się z następujących elementów:

  • zróżnicowanie intensywności zajęć techniki jazdy dla zaawansowanych
  • praktyczne wskazówki dotyczące kierowania grupą i motywowania uczestników zajęć
  • poszerzenie warsztatu pracy z muzyka planowanie i przygotowywanie zajęć prowadzenie zajęć mieszanych
  • łączenie IC z innymi zajęciami fitness
  • doskonalenie umiejętności dydaktyczno-metodycznych (liczne ćwiczenia praktyczne)
  • teoretyczne podstawy treningu wytrzymałościowego
  • podstawy anatomii i fizjologii


Po każdym spotkaniu szkoleniowym uczestnicy otrzymują pracę domową dotyczącą praktycznej oraz teoretycznej części szkolenia, którą instruktor sprawdza na kolejnym spotkaniu. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia Basic lub równorzędnego szkolenia podstawowego w innym systemie szkoleniowym. Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin.

 

EGZAMIN LICENCJA B

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to test sprawdzający wiadomości zawarte w podręczniku szkoleniowym Licencja B, który uczestnicy otrzymują podczas szkolenia. Podczas części praktycznej uczestnicy szkolenia prezentują jedną z przygotowanych przez siebie lekcji. Wyboru lekcji dokonuje egzaminator. Druga część egzaminu praktycznego to analiza muzyczna. Egzamin trwa 1 lub 2 dni - zależnie od liczby uczestników.


Cena szkolenia: 2500 zł (brutto).

Czas trwania: 5 dni (2 weekendy po 8 godzin przeznaczone na szkolenie oraz dzień piaty na egzamin)

Cena: 2500 zł/brutto (zawiera 23% VAT)

Zakończenie: Uczestnicy, którzy uzyskali pomyślny wynik egzaminu otrzymują dyplom ukończenia szkolenia Licencja B.

Osoba prowadząca: Paweł Życki, Mariusz Szewczyk