x

DYPLOM i ABSOLWENCI OM® INSTRUKTOR FITNESS

Kurs z uprawnieniami instruktorskimi. Uczestnik po zdanym egzaminie otrzymuje 
Dyplom OM® Instruktor Fitness
oraz legitymację instruktorską.

Sprawdź warunki uzyskania dyplomu.

Sprawdź listę absolwentów. Zobacz kto uzyskał Dyplom OM® Instruktor Fitness, w rubryce UWAGI uwzględnione są dodatkowe Dyplomy OM