x

Rejestracja na szkolenie: KONGRES OM® Aqua Fitness KRAKÓW 2016

UWAGA: REJESTRACJA NA SZKOLENIE WIĄŻE SIĘ Z OBCIĄŻENIEM ZGŁASZAJĄCEGO SIĘ PEŁNYMI KOSZTAMI SZKOLENIA.

1. Wprowadzanie danych| 2. Weryfikacja| 3. Podsumowanie

Kraków (2016-04-16 - 2016-04-16)
Wpłata rezerwacyjna "OM" wysolości 100 zł gwarantuje miejsce na szkoleniu.

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ OSOBNO DLA KAŻDEGO SZKOLENIA.

UWAGA

  • O REZERWACJI MIEJSCA NA SZKOLENIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁYWU WPŁATY DOKONANEJ NA KONTO SZKOŁY.
  • PO REJESTRACJI PROSIMY O BEZZWROTNĄ WPŁATĘ REZERWACYJNĄ W WYSOKOŚCI 100 ZŁ, KTÓRA GWARANTUJE MIEJSCE W SZKOLENIU I JEST CZĘŚCIĄ OPŁATY ZA SZKOLENIE.
  • W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCA NA SZKOLENIU LUB ZMIANY TERMINU ZGŁASZAJĄCY SIĘ NIE BĘDZIE OBCIĄŻANY JEGO KOSZTAMI.
  • Osoba która będzie potrzebowała fakturę za udział w szkoleniu proszona jest o wpisanie danych do faktury w miejscu "uwaga" na zgłoszeniu. Wówczs faktura będzie przygotowana na szkolenie.
  • Rejestrując się ponoszę pełne koszty szkolenia
  • Przed dokonaniem wpłaty prosimy o sprawdzenie numeru konta oddziału do jakiego udajesz się na szkolenie

WPŁATY
PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO:
osoby dokonujące przelewu na konto prosimy o wpisanie nr NIP oraz danych do faktury w miejscu "uwaga" na zgłoszeniu. Wówczas faktura będzie przygotowana na szkolenie.


Open Mind Kraków

nr konta: 10 1140 2004 0000 3002 7763 6299

 

UWAGA:

w tytule przelewu, prosimy wpisać: NAZWĘ SZKOLENIA, DATĘ I MIASTO.

 


WARUNKI REZYGNACJI ZE SZKOLENIA

  1. POWYŻEJ 21 DNI PRZED SZKOLENIEM ANULOWANIE REJESTRACJI BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW.
  2. NA 14-21 DNI PRZED SZKOLENIEM OBCIĄŻENIE KOSZTAMI SZKOLENIA W WYSOKOŚCI 30%.
  3. NA 8-14 DNI PRZED SZKOLENIEM OBCIĄŻENIE KOSZTAMI SZKOLENIA W WYSOKOŚCI 50%.
  4. W TERMINIE KRÓTSZYM NIŻ 8 DNI OBCIĄŻENIE KOSZTAMI SZKOLENIA W WYSOKOŚCI 100%.


ORGANIZATORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIAŁNOŚCI ZA WYPADKI ZDROWOTNE
ORAZ POZOSTAWIONE LUB ZAGINIONE RZECZY W CZASIE TRWANIA SZKOLENIA.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od siebie, a także prawo do zmiany godzin i miejsca szkolenia.


* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane