x

Konwencje OM AQUA "Na Fali"

Piersze konwencje aqua w Polsce były organizowane przez Szkołę Open Mind w ramach konwnecjji HARMONIA, których  od roku 2000 do 2005 odbyło się 7. Od roku 2006 konwencja aqua nazwana została konwnecją Aqua "Na Fali". Pierwsza konwecja Aqua "Na Fali" była w sumie ósma konwencją aqua zorganizowana przez Szkołe Open Mind. Prócz konwnecji Szkoła Open Mind organizuje liczne warsztay Aqua "Na Fali", będące znakomitym doszkoleniem dla absolwentów szkoleń OM Aqua i Aqua MAMA PLUS.