x

Zastrzeżenie zmian

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny i miejsca szkolenia.