x

Numer Konta

WPŁATY
PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTA PODANE PRZY REJESTACJI NA POSZCZEGÓLNE SZKOLENIA

 

Konto głównej siedziby szkoły w Szczecinie :

Open Mind Health & Fitness Idea A.Figurska, I. Stasikowska s.j.

ul. Monte Cassino 36/11, 70-465 Szczecin

NR Konta: 24 1500 1113 1211 1003 3058 0000