x
DYPLOMY OM
Warning: Division by zero in /home/openmind/ftp/openmind_resp/strona/menu.php on line 138

DYPLOMY OM

DYPLOM potwierdza wiedzę i umiejętności instruktora w zakresie danej techniki.

ZAŚWIADCZENIE jest dokumentem potwierdzającym obecność na szkoleniu. 

Zachęcamy absolwentów szkoleń do przystępowania do egzaminów i zdobywania DYPLOMÓW.

Podczas 2-3 dniowych szkoleń nie przeprowadzamy egzaminów gdyż do uzyskania DYPLOMU niezbędna jest praktyka. Dlatego też absolwenci szkoleń mają minimum 3 maksimum 12 miesięcy na zgłoszenie się do EGZAMINU. EGZAMIN jest doskonałą okazją do zweryfikowania wiedzy i umiejętności instruktorskich oraz otrzymania wielu indywidualnych wskazówek do dalszej pracy. 

EGZAMIN obejmuje:

część praktyczną - poprowadzenie lekcji, dostarczenie konspektu do lekcji,

część teoretyczną - napisanie testu sprawdzającego.

Część praktyczną można zdawać podczas adekwatnego szkolenia lub nagrać na płycie DVD i wraz z konspektem przesłać na adres Szkoły OM H&F Idea.

Część teoretyczną można zaliczyć podczas dowolnego szkolenia OM H&F Idea.

Na EGZAMIN należy zgłosić się minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem. Termin i miejsce EGZAMINU zostaną uzgodnione indywidualnie dla każdej osoby.